OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
WIEDZA, PRAKTYKA, NOWE IDEE
   Home

STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ

 

 

Pomysłodawcą i twórcą programu edukacyjnego Otwartej Akademii Umiejętności jest
  • Autorka bardzo wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji, na temat uczenia, komunikacji społecznej, dziennikarstwa, itd.
  • konsultant metodyczny za lata 2003-2007 Wydawnictw Szkolnych i  Pedagogicznych.
  • Nauczyciel dyplomowany,
  • Metodyk,
  • Członek Zespołu Dydaktyki Ogólnej pod opieką KNP PAN,
  • Recenzent MEN,
  • Recenzent PITWIN,
  • Opracowała między innymi  autorski projekt ramowych planów i programów studiów dziennych i zaocznych dla specjalności pedagogika społeczna z komunikacją interpersonalną. Specjalizacje: pedagogika społeczna i penitencjarna, pedagogika rodzinno - opiekuńcza i hospicyjna, doradztwo personalno - zawodowe z public relations.(Recenzja prof. dr hab. Janusz Gnitecki UAM).
  • promotor ponad 150 prac dyplomowych licencjackich i magisterskich z zakresu między innymi pedagogiki,
  • wykładowca akademicki od 15 lat
  • Autorka programu edukacyjnego Otwarta Akademia Umiejętności akredytowanego przez uczelnie i  wydawnictwa.
  • Twórczyni Centrum Dziennikarskiego WSUS i jego red. naczelna oraz założycielka Centrum Nowych Mediów i Nauczania na Odległość.
  • Specjalizuje się w komunikacji społecznej w różnych aspektach, e-learningu, komunikacji z udziałem mediów, dydaktyce, 
  • Tworzy programy szkoleniowe, materiały dydaktyczne, między innymi multimedialne.
  • Za swoją pracę dydaktyczną i jasność przekazu wielokrotnie doceniania przez studentów i pracodawców.
  • Pracowała dla TVP program 2 jako konsultant ds. wstąpień medialnych.
  • Autorka  książek traktujących o komunikowaniu i retoryce, które nominowane były do nagrody "tytuł roku"
  • Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Komunikacji Społecznej UW MSC

OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
  • Jest programem edukacyjnym, w ramach którego tworzone są różne inicjatywy, przeprowadzane badania, realizowane programy tematyczne,
  • Początki tej idei sięgają 1992 roku
Hostowane na o12.pl